Söka medlemsskap

Fyll i formuläret nedan och betala in medlemsavgiften på Plusgiro 838 92 67 – 9. Som enskild medlem betalar du 150 kr. Familj medlemsskap 200 kr. Glöm inte att skriva namn, adress, telefon och mailadress!

När du kontaktar Ligusticagruppen via formulär på webbplatsen, via e-post eller en e-tjänst och klickar på ”Skicka”, ger du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter. Kom ihåg att du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas.