Regler

Beslut:

 

Parning av drottningar

Vill du komma och para drottningar hos oss gäller följande:

– Stationen öppnar den 2 maj 2020 och stänger den xx augusti 2020.

– Boka tid hos Lars Forsberg tel 0730- 517 156.

– Kassetterna ska vara drönarfria.

– Kassetterna ska åtföljas av friskintyg.

– Alla slags kassetter tas emot.

– Parningsavgiften för medlemmar är 60:- per utsatt kassett och 80:- för icke medlemmar. 

   Betala via PG 8389267