Mollön

Öppettider: onsdagar v 23 – 34

Avgift 20 per parad drottning.

Ansvarig: Bernt Carlsson. tel 0522-323 87, b.o.ryd@telia.com

Halvard Johnsson. 0522-644 323. halvard.johnsson@hotmail.com

Endast SBR-kassetter eller kassetter där full drönarkontroll kan utföras.