Kalibrering

Ibland använder vi ordet temperamentstest och ibland kalibrering. Du går vidare i testet om du inte får någon reaktion. För att få godkänt måste samhället få 4 alternativt 5 poäng. Om poängsumman är lägre än 4 ska åtgärd vidtas t ex flytt av samhället, byte av drottning.

Här är stegen vi följer då vi kalibrerar samhällen