Om Oss

På Visingsö har Ligusticagruppen ett centrum för kursverksamhet, sammankomster och avelsarbete. Detta är beläget på öns södra del invid Persgården, med gårdsbutik , café och ett konstgalleri, cirka 3 km från hamnen. Lokalen byggdes år 2009 med till stor del frivilliga krafter och året därpå färdigställdes en förrådsbyggnad.

I anslutning till Persgården,  ligger parningsstationen för Ligusticabin, där några hundratal drottningar paras varje säsong. Här finns också vårt klubbhus, som även disponeras av Visingsöbiodlarna. Här hålls nybörjarkurser, drottningodlingskurser och olika temakurser. I lokalen finns utrustning för inseminering, drottningodling och nosemaanalys.

Varje år genomförs ett kalibreringstest med avseende på temperament, svärmtröghet och kakfasthet i enlighet med Svensk Biavels norm. Testet innefattar samtliga bisamhällen på ön och siktar till att bibehålla positiva anlag och ta bort dåliga.

Under 2016 påbörjades arbetet med att leta efter samhällen som har låga mängder av varroakvalster, genom att mäta det naturliga nedfallet. Detta arbete utökades under 2017 till att omfatta samtliga samhällen på ön – ett 90-tal. Alla redan finns 8 bisamhällen på parningsstationen med VSH-egenskaper. Vår ambition är att hitta fler och avla efter dem.

Intill vår byggnad står ett samhälle på en digital kupvåg som registrerar vikt, temperaturen utomhus, luftfuktighet och innetemperatur i kupan. Många slutsatser kan dras av dessa parametrar, bl a när drottningen börjar lägga ägg.

Vill du eller din förening göra en utflykt till Visingsö, besöka oss och få information om vårt arbete kontaktar du Lars Forsberg 0730-517156 eller maila lars.forsberg@ligustica.se

           

Hur kommer du till Visingsö?

Till Visingsö kommer du med färja från Gränna hamn. För att säkert få en plats för bil, boka på tel 036-103770. Följ vägen från Visingsö hamn upp till Brahekyrkan. Sväng vänster (söderut) vid kyrkan in på grusvägen, där skylten Persgården Butik och Galleri sitter. Följ vägen rakt fram tills skogen slutar. Då är du framme. Till höger finns Ligusticaföreningens informationstavla och mottagningskuren där inskrivning sker. Till vänster finns vår kursbyggnad samt butik, café och galleri.